Hair Removal, Waxing, Lash Services

Hair Removal-Waxing

 • Brow Wax $15
 • Lip Wax $12
 • Chin Wax $12
 • Full Face Wax $55
 • Sideburns Wax $20
 • Underarms Wax $30
 • Bikini Wax $40
 • French Bikini wax $50
 • Brazilian wax $65-75
 • Buttocks wax $35
 • Full leg with Bikini line wax $90
 • Full leg wax $75
 • Half Leg wax $50
 • Full arm wax $40
 • Half arm from elbow up or down wax $30
 • Back wax $50 & up
 • Chest wax $35 & up
 • Stomach wax $30 & up

Eye Lash and Brow Tinting

 • Brow Tinting $15
 • Eyelash Tinting $25
 • Lash & Brow Tinting $35
 • Brow Henna $25
 • Lash Lift $75